Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

Ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων Ματθαῖος
(εἶτα Οἰκουμενικός Πατριάρχης) (1585 – 1595)

Ἦταν βλαχόφωνος καί γεννήθηκε στό χωριό Κλεινοβό τῆς Καλαμπάκας. Διετέλεσε Μητροπολίτης Ἰωαννίνων ἀπό τό 1585 ἕως τό 1595  καί τόν Ἰανουάριο τοῦ 1596 ἐξελέγη Οἰκουμενικός Πατριάρχης. Ἡ ἐκλογή του ὅμως δέν ἀναγνωρίστηκε, διότι στήν Ἱερά Σύνοδο πού τόν ἐξέλεξε δέ συμμετεῖχαν ὅλα τα μέλη της, ὁπότε εἴκοσι μέρες μετά ἐξαναγκάστηκε σέ παραίτηση καί ἐγκαταστάθηκε στό Ἅγιο Ὅρος. Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1598 ἐξελέγη πάλι πατριάρχης καί παρέμεινε στό Θρόνο μέχρι τόν Φεβρουάριο τοῦ 1602, ὁπότε ἐγκαταστάθηκε ἐκ νέου στό Ἅγιο Ὅρος. Ἀφοῦ ἀνέβηκε γιά ἄλλη μιά φορά  στό Θρόνο, και πατριάρχευσε γιά λίγες μέρες μεταξύ Ἰανουαρίου καί Φεβρουαρίου 1603, ἐπέστρεψε και πάλι στό Ἅγιο Ὅρος, ὅπου καί πέθανε τήν ἴδια χρονιά.

Κατά τή διάρκεια τῆς Πατριαρχίας του μεταφέρθηκε ἡ ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου ἀπό τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ξυλοπόρτας στό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φαναρίου, ὅπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.