Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΝΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΛΙΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Ἡ Ἐνορία Μελιάς Δωδώνης ἀποτελεῖται ἀπό τήν Τοπική Κοινότητα Μελιάς καί τόν συνοικισμό τῆς Λαγγιώτισσας

Στήν Τοπική Κοινότητα Μελιάς βρίσκονται οἱ παρακάτω Ναοί καί Ξωκλήσια:
1.Ἐνοριακός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
2.Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου
3.Ἱερός Ναός Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος (Ξωκλήσι)
4.Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς (Ξωκλήσι).

Στό συνοικισμό Λαγγιώτισσας βρίσκονται οἱ παρακάτω Ναοί καί Ξωκλήσια:
1.Ἱερός Ναός Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου (Κεντρικός Ναός).
2.Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνας.
3.Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου (Ξωκλήσι).

Ἡ λειτουργία, ἡ συντήρηση καί ἡ καθαριότητα τῶν Ναῶν στηρίζεται στήν ὑλική καί ἐθελοντική προσφορά τῶν χωριανῶν μέ ἀπότελεσμα τα τελευταῖα χρόνια νά γίνει συντήρηση καί ἀναπαλαίωση ὅλων των Ναῶν. Τό φιλανθρωπικό ἔργο ἀσκεῖται κατά περίσταση μέ τήν ἐνεργή συμμετοχή τοῦ ποιμνίου τῆς ἐκκλησίας μας. Τή σημερινή εἰκόνα τῶν Ναῶν ἐξωτερικά καί μέ σύντομη ἱστορική περιγραφή σᾶς παρουσιάζουμε παρακάτω:

Ἐνοριακός Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Ὁ Ναός αὐτός κτίστηκε τό ἔτος 1967 σύμφωνα μέ ἡμερομηνία ποῦ ὑπάρχει σέ πέτρα τοῦ τοίχου καί τό ἔτος 2009 ἔγινε προσθήκη τοῦ πρόναου. Στήν ἴδια ἀκριβῶς θέση ὑπῆρχε Βυζαντινός Ναός ποῦ κατεδαφίστηκε ἐπειδή κρίθηκε ἀκατάλληλος. Τό καμπαναριό ποῦ σώζεται μέχρι σήμερα ἴσως εἶναι μεταγενέστερό του ἀρχικοῦ Ναοῦ (ὑπάρχει χρονολογία 1911).  Ἁγιογραφίες ὑπάρχουν μόνο στό ἱερό.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου:

Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός κτίστηκε σέ δύο χρονικές περιόδους κατά τά ἔτη 1816 καί 1888 ἀντίστοιχα, σύμφωνα μέ ἐπιγραφές στήν πρόσοψη τοῦ Ναοῦ. Ἀνακαινίστηκε ἀπό τό ἔτος 2000 ἕως τό 2003. Ἁγιογραφίες ὑπάρχουν μόνο στό ἱερό (Εἰκ. 1,2).

Ἱερός Ναός Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος (Ξωκλήσι):

Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός κτίστηκε τό ἔτος 1853 βάση ἡμερομηνίας σέ παλαιά εἰκόνα. Ἀνακαινίστηκε τό ἔτος 2008. Δέν ὑπάρχουν ἁγιογραφίες (Εἰκ. 3,4).

Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς (Ξωκλήσι):

Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός κτίστηκε σέ δύο χρονικές περιόδους κατά τά ἔτη 1894 καί 1911 σύμφωνα μέ ἐπιγραφές στήν πρόσοψη τοῦ Ναοῦ. Ἀνακαινίστηκε τό ἔτος 1997. Ἁγιογραφίες ὑπάρχουν μόνο στό ἱερό (Εἰκ. 5,6).

Ἱερός Ναός Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στό συνοικισμό Λαγγιώτισσα:

Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός σύμφωνα μέ παλαιά εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου πρέπει νά κτίστηκε τό ἔτος 1851 καί ἀνακαινίστηκε τό ἔτος 1886 σύμφωνα μέ ἐπιγραφή στήν πρόσοψη τοῦ Ναοῦ καί στό ἐσωτερικό του. Εἶναι πλήρως ἁγιογραφημένος. Ὁ ἱερός αὐτός Ναός λειτουργεῖ ὡς κεντρικός γιά τό συνοικισμό. Τό καμπαναριό ἔχει κτιστεῖ τό ἔτος 1947 (Εἰκ. 7).

Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνας στό συνοικισμό Λαγγιώτισσα:

Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός κτίστηκε τό ἔτος 1863 σύμφωνα μέ ἐπιγραφή ποῦ ὑπάρχει στήν προσωψη τοῦ Ναοῦ. Ἁγιογραφίες ὑπάρχουν μόνο στό ἱερό. Ὁ Ναός αὐτός ἀνακαινίστηκε τό ἔτος 1999 (Εἰκ. 8).

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας (Ξωκλήσι):

Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός κτίστηκε περί τό ἔτος 1850 σύμφωνα μέ μαρτυρίες παλαιότερων χωριανῶν καί ἀνακαινίστηκε τό ἔτος 2000. Δέν ὑπάρχουν ἁγιογραφίες. Ὁ Ναός πανηγυρίζει κατά τήν ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου (2 Μαΐου(Εἰκ. 9).

(κείμενο Παναγιώτης Χορέβας)

Ἐφημέριος:
Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Λάζαρος Μαρόπουλος.

 

Στοιχεῖα ἐπικοινωνίας:

Ἐνορία Μελιάς Δωδώνης
ΤΚ 45500 Μελιά Δήμου Δωδώνης
Τηλ: 6930477370
Βρεῖτε μας στὸ χάρτη μὲ ἕνα κλίκ ἐδῶ