Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

Διαπιστωτικὴ Πράξη Συστάσεως: Ἀπόφαση ὑπ’ἀριθ. 181/2019

 • Πρόεδρος: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος
 • Τακτικά Μέλη·
 1. Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σέργιος Μαρνέλλος, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
 2. Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλα» Ἀνατολῆς
 3. Ἀξιότιμος κ. Δημήτριος Παππᾶς, Οἰκονομολόγος – Συντ/χος  ὑπάλληλος Δ.Ο.Υ.
 4. Ἀξιότιμος κ. Κωνσταντῖνος Τσαγκλῆς, Δικηγόρος Ἰωαννίνων
 5. Ἀξιότιμος κ. Θεοφάνης Θεοδωρῆς, Ἐκκλησιαστικὸς Ἐπίτροπος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων
 6. Ἀξιότιμος κ. Ἀθανάσιος Μέμος, Ἐκκλησιαστικὸς Ἐπίτροπος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου Ἰωαννίνων
 • Αναπληρωματικά Μέλη·
 1. Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Εὐάγγελος Τσόγκας, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου
 2. Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Ἀνδρέας Πανταζῆς, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Δροσιᾶς
 3. Ἀξιότιμος κ. Πέτρος Τσόδουλος, Οίκονομολόγος
 4. Ἐρίτιμος κ. Μαρία Πεπόνη, Δικηγόρος Ἰωαννίνων
 5. Ἀξιότιμος κ. Δημήτριος Κοντός, Ἐκκλησιαστικὸς Ἐπίτροπος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων
 6. Ἀξιότιμος κ. Σωτήριος Μαυροδῆμος, Ἐκκλησιαστικὸς Ἐπίτροπος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων
 • Γραμματεύς – Εἰσηγητής: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἠλίας Σέπερης
 • Τοῦ Συμβουλίου,κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου, μετέχουν  συμβουλευτικῶς καὶ ἄνευ ψήφου οἱ κατωτέρω:
 1. κ. Γεώργιος Τσουμάνης, Νομικός Σύμβουλος
 • Σχετικοὶ Νόμοι καὶ Κανονισμοί:
 1. Νόμος 590/1977 (ΦΕΚ 146/31-05-1977 τ. Α΄) «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
 2. Κανονισμὸς ὑπ” ἀριθ. 263/2014 (ΦΕΚ 272/29-12-2014 τ. Α΄) τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ συγκροτήσεως, ἁρμοδιοτήτων καὶ λειτουργίας τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
 3. Κανονισμὸς ὑπ” ἀριθ. 8/1979 (ΦΕΚ 1/05-01-1980 τ. Α΄) τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»
 
 

Συνεδριάσεις