Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΔΡΑ: Π. ΙΩΑΚΕΙΜ Γ ́ 10
Τ.Κ. 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 2651026397, ΦΑΞ: 2651034500
email: koinsepimi@gmail.com
ΑΦΜ: 997095197 ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο. 000080703061

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =