Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΝΕΟΤΗΤΑ

  • Κατήχηση:
 

Στὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως ἀλλὰ καὶ τοῦ Λεκανοπεδίου, πραγματοποιοῦνται σὲ μόνιμη βάση τὰ κατηχητικὰ μαθήματα τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων ἀπὸ ἐντεταλμένους κληρικοὺς καὶ ἀπὸ λαϊκοὺς συνεργάτες, φοιτητές, ἐπιστήμονες καὶ στελέχη τῶν ἐνοριῶν. Τὰ μαθήματα ἐμπλουτίζονται μὲ τὴ χρήση ἐποπτικῶν μέσων (video, εἰκόνες, προβολές), χωρὶς βεβαίως νὰ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ κατηχητικὸ τὸ παιχνίδι ὡς ψυχαγωγία, πρώτιστα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἕνας τρόπος κοινωνικοποίησης τῶν παιδιῶν.

  • Ἐκπαιδευτικὲς καὶ πολιτιστικὲς δραστηριότητες:
 

Παράλληλα μὲ τὸ ἔργο τῆς κατήχησης, μέσα ἀπὸ μία σειρὰ δημιουργικῶν ἀπασχολήσεων (ἐκμάθηση ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, διδασκαλία θεωρίας μουσικῆς, μουσικῶν ὀργάνων καὶ παραδοσιακῶν χορῶν, μαθήματα ἁγιογραφίας, σκακιοῦ καὶ θεατρικοῦ παιχνιδιοῦ, δημιουργία χορωδιῶν, συμμετοχὴ σὲ ἐκδηλώσεις καὶ ἐκδρομές), ἡ συνάντηση καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς νέους, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ πιὸ εὐαίσθητο κομμάτι τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἶναι διαρκής. Γίνεται, ἐπίσης, προσπάθεια νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν τὰ παιδιὰ καὶ οἱ γονεῖς πάνω σὲ θέματα ὅπως ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ἡ κυκλοφοριακὴ ἀγωγή, ἡ σχολικὴ βία κ.ἄ., μέ τὴ συνδρομὴ εἰδικῶν ἐπιστημόνων.

  • Ἑορτὲς καὶ ἐκδηλώσεις:
 

Θεσμὸ ἀποτελεῖ πλέον ἡ Ἑορτὴ Λήξης τῶν Νεανικῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων, ποὺ λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, στὸ τέλος Μαΐου, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Ἰωαννιτῶν. Ἐκεῖ, τὰ παιδιὰ ὅλων τῶν Ἐνοριῶν παρουσιάζουν, μέσα σὲ μία ἀτμόσφαιρα γιορτῆς καὶ χαρᾶς, ἕνα δεῖγμα τῶν ἐτησίων δραστηριοτήτων τους.

  • Κατασκηνώσεις:
 

Σὲ φάση ὀργάνωσης καὶ ἐπανασχεδίασης βρίσκονται οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων γιὰ νὰ φιλοξενήσουν καὶ πάλι ὅσα παιδιά, ἀγόρια καὶ κορίτσια, ἐπιθυμοῦν νὰ ζήσουν τὴν ὁμαδικὴ ζωὴ στὴν κατασκήνωση καὶ νὰ βιώσουν ἐμπειρίες μοναδικὲς στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας.                   

    

 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-2016

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016 – 2017