Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΟΜΙΛΙΕΣ - ΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Δημόσιο ΙΕΚ Ιωαννίνωνυποστηρίζει την υλοποίηση ενός σύγχρονου και καινοτόμου εκπαιδευτικούπρογράμματος