Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ κ.κ. ΜΑΞΙΜΟΥ

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΤΟΠΟΣΗΜ/ΝΙΑ
1.«Ἡ κοινωνικὴ προσφορὰ τῶν τριῶν ἱεραρχῶν,
ὡς πνευματικὸ καὶ παιδαγωγικὸ μέγεθος
»
Αἴθουσα Tελετῶν Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων30-01-2015