Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

Τηλ: +30 2651 026379

Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ 10, Iωάννινα

Διακονία στον άνθρωπο και στον τόπο.

Διακονία στον άνθρωπο

και στον τόπο.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

   Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, εἶναι Σῶμα Χριστοῦ. Σ’ Αὐτὴν ἑνωμένοι καὶ ἀπὸ Αὐτὴν τρεφόμενοι πνευματικά, ἀναπτυσσόμεθα καὶ αὐξανόμεθα μὲ τρόπο ποὺ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, ἐνταγμένος ὀργανικά σ’Αὐτήν, κάνει πράξη καὶ ζωὴ τὰ χαρίσματα, τὶς δεξιότητες καὶ τὰ τάλαντα ποὺ λαμβάνει μὲ κληρονομικὸ καὶ πνευματικὸ τρόπο. Κυρίως, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν εὐκαιρία, στὴ σχέση αὐτὴ μὲ τὸ Χριστό, νὰ ἀνακαινίζεται καὶ νὰ ἀναγεννᾶται, νὰ γίνεται ἐλεύθερο πρόσωπο καὶ κοινωνία προσώπων, μὲ τὴν ὁποία μοιράζεται καὶ χαίρεται αὐτὸν τὸν πλοῦτο τῶν ἰδιωμάτων καὶ χαρισμάτων, διὰ τῆς ἁγιαστικῆς καὶ μεταμορφωτικῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων, μέσα ἀπὸ τὴ μυστηριακή, λειτουργική, ποιμαντική, κοινωνικὴ καὶ παιδαγωγικὴ δραστηριότητα ποὺ ἀναπτύσσει καλεῖ κλῆρο καὶ λαὸ στὴ μεταμορφωτικὴ αὐτὴ πορεία καὶ χαρὰ τῆς κοινωνίας τῆς ἐν Χριστῷ Ἀγάπης, στὴν κοινὴ χαρὰ τῆς μετοχῆς στὸν πλοῦτο τῶν δωρεῶν καὶ χαρισμάτων τῶν ἐν Θεανθρωπίνῃ κοινωνίᾳ προσώπων.

† Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ

Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, εἶναι Σῶμα Χριστοῦ.
Σ’ Αὐτὴν ἑνωμένοι καὶ ἀπὸ Αὐτὴν τρεφόμενοι πνευματικά, ἀναπτυσσόμεθα καὶ αὐξανόμεθα μὲ τρόπο ποὺ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, ἐνταγμένος ὀργανικά σ’Αὐτήν, κάνει πράξη καὶ ζωὴ τὰ χαρίσματα, τὶς δεξιότητες καὶ τὰ τάλαντα ποὺ λαμβάνει μὲ κληρονομικὸ καὶ πνευματικὸ τρόπο. Κυρίως, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν εὐκαιρία, στὴ σχέση αὐτὴ μὲ τὸ Χριστό, νὰ ἀνακαινίζεταικαὶ νὰ ἀναγεννᾶται, νὰ γίνεται ἐλεύθερο πρόσωπο καὶ κοινωνία προσώπων, μὲ τὴν ὁποία μοιράζεται καὶ χαίρεται αὐτὸν τὸν πλοῦτο τῶν ἰδιωμάτων καὶ χαρισμάτων, διὰ τῆς ἁγιαστικῆς καὶ μεταμορφωτικῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων, μέσα ἀπὸ τὴ μυστηριακή, λειτουργική, ποιμαντική, κοινωνικὴ καὶ παιδαγωγικὴ δραστηριότητα ποὺ ἀναπτύσσει καλεῖ κλῆρο καὶ λαὸ στὴ μεταμορφωτικὴ αὐτὴ πορεία καὶ χαρὰ τῆς κοινωνίας τῆς ἐν Χριστῷ Ἀγάπης, στὴν κοινὴ χαρὰ τῆς μετοχῆς στὸν πλοῦτο τῶν δωρεῶν καὶ χαρισμάτων τῶν ἐν Θεανθρωπίνῃ κοινωνίᾳ προσώπων.

† Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TOY ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ κ.κ. ΜΑΞΙΜΟΥ

2024

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εφημέριοι

Πληροφορίες σχετικά με του εφημέριους στις ενορίες. Με εύκολη αναζήτηση εντοπίστε την πληροφορία που χρειάζεστε.

Γάμος

Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την έκδοση
άδειας γάμου, πιστοποιητικού
αγαμίας, πιστοποιητικού γάμου.

Βάπτιση

Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για τo μυστήριο
της Βαπτίσεως και την έκδοση
Βεβαίωσης τελεσθείσας Βάπτισης

Διαζευκτήριο

Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά την έκδοση
Πιστοποιητικού Διαζευκτηρίου.

Μνημόσυνο

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την τέλεση μνημόσυνων.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εφημέριοι

Πληροφορίες σχετικά με του εφημέριους στις ενορίες. Με εύκολη αναζήτηση εντοπίστε την πληροφορία που χρειάζεστε.

Γάμος

Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την έκδοση
άδειας γάμου, πιστοποιητικού
αγαμίας, πιστοποιητικού γάμου.

Βάπτιση

Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για τo μυστήριο
της Βαπτίσεως και την έκδοση
Βεβαίωσης τελεσθείσας Βάπτισης

Διαζευκτήριο

Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά την έκδοση
Πιστοποιητικού Διαζευκτηρίου.

Μνημόσυνο

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την τέλεση μνημόσυνων.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Περιηγηθείτε στους ιερούς ναούς και τις μονές της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων. Δείτε τη συλλογή της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και κατεβάστε τον ηχητικό οδηγό της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων.