Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ «ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τήν Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποιήθηκε στήν κατάμεστη αἴθουσα «Ἀρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος» τῆς Ζωσιμαίας Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας ἡ τελετή παρουσιάσεως τοῦ «Μαξιμιανοῦ Ταμείου», ἔργου πού ἐκπόνησε ὁ Ὁσιολογιώτατος ἱερομόναχος Βενέδικτος, ἀπό τή Νέα Σκήτη τῆς Ἁγιορείτικης Μονῆς τοῦ ἁγίου Παύλου καί πρόκειται γιά εὑρετήριο ἐννοιῶν καί θεμάτων στά ἔργα τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ τοῦ διαπρεπέστερου θεολόγου τοῦ ἕβδομου (Ζ΄) αἰῶνα.

Ἡ παρουσίαση ξεκίνησε μέ ἀπόδοση βυζαντινῶν ὕμνων ἀπό τή χορωδία τῆς «Κατσαρείου Σχολῆς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καί συνέχισε μέ τήν  προσφώνηση ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κ. Μάξιμο καί τόν χαιρετισμό ἀπό τόν Ὀσιώτατο μοναχό Νικόδημο Ἁγιοπαυλίτη.

Ἀκολούθησαν οἱ εἰσηγήσεις:

α) «Ὁ βίος τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ» μέ εἰσηγητή τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Μάξιμο, Καθηγούμενο τῆς ἱερᾶς μονῆς ἁγ. Διονυσίου Ὀλύμπου.

β) «Ἡ Θεολογία τοῦ ἁγίου Μαξίμου» μέ εἰσηγητή τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεο.

γ) «Παρουσίαση τοῦ Μαξιμιανοῦ Ταμείου» μέ εἰσηγητή τόν κ. Γεώργιο Σίσκο, Διδάκτωρα Θεολογίας.

Τήν Παρουσίαση ἔκλεισε ὁ συγγραφέας καί ἐπιμελητής τοῦ «Μαξιμιανοῦ Ταμείου», Ὁσιολογιώτατος ἱερομόναχος Βενέδικτος.

Στήν παρουσίαση παρέστησαν, οἱ Μητροπολίτες Σταγών καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ καί Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, οἱ πολιτικές καί στρατιωτικές  ἀρχές τοῦ τόπου, καθηγητές πανεπιστημίου καθώς καί ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων.

Νά σημειωθεῖ πώς ὁ Ποιμενάρχης μας χαρακτήρισε τό ἔργο ὡς «σπουδαῖο καί χρησιμώτατο, ἕλκοντος τό ἐνδιαφέρον οὐ μόνον τῶν θεολόγων, ἀλλά καί πάντων τῶν σκεπτομένων Νεοελλήνων καί τῶν τῆς θύραθεν παιδείας μετειληφότων, καθ’ ὅσον τά συγράμματα τοῦ ἁγίου Μαξίμου (Ζ΄ αἰών), ὡς ὑψίστης πνευματικῆς ὡριμότητος καρπός, ἀνοίγουν ὁρίζοντας λυτρωτικοὺς εἰς τά ἀδιέξοδα τοῦ ἀνθρωπίνου στοχασμοῦ καί ἀποτελοῦν μυσταγωγίαν – μύησιν εἰς τό μυστήριον τῆς ὑπάρξεως».