Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΠΕΔΙΝΗΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ

Ὁ κεντρικὸς Ναὸς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου θεμελιώθηκε τὸ 1954 καὶ ἀποπερατώθηκε τὸ 1969, ὁπότε ἔγιναν καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ.

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ὁ παλιὸς Ναὸς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος εἶναι μέσα στὸ νεκροταφεῖο , εἶναι θεμελιωμένος τὸ 1837 σύμφωνα μὲ ἐπιγραφὴ σὲ πλάκα ποὺ ὑπάρχει.

 • Ἁγία Μαρίνα
  Κτίστηκε ἐκ νέου μετὰ ἀπὸ πυρκαγιά.
 • Ἅγιοι Ἀπόστολοι.
  Κτίστηκε ἐπὶ τῶν ἐρειπίων παλαιότερου Ναοῦ τὴν περίοδο 1980 – 1990.
 • Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
  Κτίστηκε ἐκ θεμελίων μὲ ὑλικὰ ἀπὸ παλαιότερο ναὸ τὴν περίοδο 1990 – 2000.
 • Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ:
  Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Σταύρος Τσόγκας

 

 • Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας:
  Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
  Πεδινή 45500
  Ἰωάννινα
  Τηλ:  6986626525
  Βρεῖτε μας στὸ χάρτη μὲ ἕνα κλίκ ἐδῶ