Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

  ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ

Ὁ Ἱερὸς Ἐνοριακὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ἀνηγέρθη σὲ οἰκόπεδο τεσσάρων (4) στρεμμάτων, πλησίον τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Ἰωαννίνων, τὸ ὁποῖο παραχωρήθηκε ἀπὸ τὴν τότε Κοινότητα Σταυρακίου Ἰωαννίνων καὶ κατόπιν σχετικῆς ἀδείας τοῦ Δασαρχείου Ἰωαννίνων. Στὶς 27 Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1990 ἐκδόθηκε ἡ ἄδεια οἰκοδομῆς ἀπὸ τὴ Ναοδομία Ἀθηνῶν, μὲ ἀριθμὸ Πρωτ. 114/1989. Ἡ θεμελίωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἔγινε σχεδὸν ἀμέσως μετὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀδείας. Ἐπιβλέπων Μηχανικὸς ἦταν ὁ κ. Μπάρλης Στέφανος, Πολιτικὸς Μηχανικὸς τῆς Διεύθυνσης Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς τότε Νομαρχίας Ἰωαννίνων. Ὅλα τὰ ἔξοδα ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ προῆλθαν στὸ σύνολό τους ἀπὸ δωρεὲς τῶν κατοίκων τῶν συνοικισμῶν Πεντέλης καὶ Δροσιᾶς Ἰωαννίνων.

Ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁλοκληρώθηκε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1999. Στὶς 15 Ἰουνίου 2001 ἔγιναν τὰ ἐπίσημα Ἐγκαίνια ἀπὸ τὸν Μακαριστὸ Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κυρὸ Θεόκλητο. Στὴν τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων συλλειτούργησαν ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος Δέδες, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Ἀναγνώστου, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρῆστος Ἀντώνης, ὁ Πρεσβύτερος π. Ἀνδρέας Πανταζῆς καὶ οἱ Διάκονοι π. Εὐάγγελος Τσόγκας καὶ π. Παντελεήμων Τσιάβος.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς διαθέτει αἴθουσα τελετῶν καὶ χῶρο στάθμευσης.

Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ:
Αἰδεσιμωλογιότατος Πρεσβύτερος π. Σωτήριος Κανέλης.

 

Στοιχεῖα ἐπικοινωνίας:

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Συνοικισμὸς Πεντέλης – Δροσιᾶς
45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ.: 6949645275
e-mail: inpentelisdrosias@gmail.com

Πῶς θὰ μᾶς βρεῖτε: