Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Στὶς παρυφὲς τοῦ ὁμώνυμου λόφου βρίσκεται ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Περιβλέπτου. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς εἶναι ἀφιερωμένος στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης Περιβλέπτου, χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τρίκλιτης βασιλικῆς, χτισμένος μέσα σὲ περιτοιχισμένο μεγάλο περίβολο.

Ἡ παράδοση ἀλλὰ καὶ μικρὲς γραπτὲς ἀναφορὲς τοποθετοῦν τὸν σημερινὸ ναὸ στὴ θέση παλαιότερου, τοῦ ὁποίου ἡ ἀρχὴ φτάνει στὰ βυζαντινὰ χρόνια καὶ εἰδικότερα στὰ χρόνια τῆς τουρκικῆς κατάκτησης (1430). Σύμφωνα μὲ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Ι. Βελούδου, τὸ 1647 ὁ Ἠπειρώτης ἔμπορος Ἐπιφάνιος, ὁ ἐπικαλούμενος καὶ «Ἡγούμενος», κτίζει τὸ μοναστήρι καὶ πιθανότατα ἀνοικοδομεῖ μόνο τὸ καθολικὸ τῆς Βυζαντινῆς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Περιβλέπτου. Στὶς 4 Αὐγούστου 1779 ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Διδάχος τοῦ Γένους, «…περιπατῶν ἀπὸ τόπου εἰς τόπον ἐστάθη καὶ ἐν τῷ ναῷ τῆς Περιβλέπτου εἰς τὴν περίχωρον τῶν Ἰωαννίνων καὶ ἐδίδαξε τοὺς χριστιανούς». Στὰ χρόνια της πολιορκίας (1822-1823) ὁ ναὸς καταστρέφεται.

Στὴ θέση τοῦ παλαιοῦ ναοῦ, τὸ 1838, ἀρχίζει νὰ χτίζεται ὁ σημερινὸς ναὸς μὲ τὴ φροντίδα καὶ τὴ συνδρομὴ τῶν κατοίκων τῆς πόλης καὶ τῶν Γιαννιωτῶν τῆς διασπορᾶς, ὅπως τοῦ εὐεργέτη Ν. Ζωσιμᾶ. Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ καθὼς καὶ οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου ἁγιογραφήθηκαν ἀρχικὰ ἀπὸ τὸν Κων/νο Θεοδόσιο καὶ τὸν υἱό του τὸ ἔτος 1842 (Εἰκ. 1). Ἀπὸ τότε στὸν ναὸ ἔγιναν κατὰ καιροὺς ποικίλες παρεμβάσεις ἐπιζωγράφισης καὶ ἀλλαγῆς τῶν ἀρχικῶν του δομικῶν στοιχείων.


ΙΕΡΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

 1. Ἐντὸς τοῦ περιβόλου τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ βρίσκεται Ἱερὸ Παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό.
 2. Ἐντὸς τοῦ περιβόλου τοῦ Κοιμητηρίου βρίσκεται Ἱερὸ Παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στὴν Ἁγία Ταβιθᾶ, τὴ φιλάνθρωπο καὶ ἐλεήμονα.
 3. Ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἄρη Βελουχιώτη καὶ πλησίον τῆς πλατείας Ὁμήρου βρίσκεται Ἱερὸ Παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα τὸν Θαυματουργό.
 4. Ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀπολλωνίας καὶ ἐντὸς τοῦ περιβόλου τοῦ Κέντρου Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ βρίσκεται Ἱερὸ Παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στὴν Ἁγία Σοφία μετὰ τῶν Θυγατέρων της Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης.
 5. Ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ Γιαννιώτικου Σαλονιοῦ βρίσκεται Ἱερὸ Παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα τὸν Θαυματουργό.


ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

 • ΙΕΡΕΙΣ & ΔΙΑΚΟΝΟΙ

Στὴν Ἐνορία ἱερουργοῦν οἱ κάτωθι ἱερεῖς:

 1. Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραὶμ Ντέτσικας (Ἱερατικῶς Προϊστάμενος)
 2. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Χρῆστος Ἀντώνης (Διοικητικῶς Προϊστάμενος)
 3. Πρεσβύτερος Χρῆστος Θεοδώρου

Στὴν Ἐνορία μας, ἐπειδὴ ὑπάρχει Κοιμητήριο, ἔρχονται σὲ καθημερινὴ βάση καὶ ἐξυπηρετοῦν τὶς ἀνάγκες του, συμμετέχοντας καὶ σὲ ὅλες τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες ποὺ τελοῦνται στὸν Ἱερὸ Ναό, οἱ κάτωθι ἱερεῖς:

 1. Πρεσβύτερος Φίλιππος Τζούμας
 2. Πρεσβύτερος Ἰωάννης Μπούτζιας

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Στὸν Ἱερὸ Ἐνοριακὸ Ναὸ τελοῦνται Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία κάθε Σάββατο καὶ Κυριακή, καθὼς καὶ σὲ κάθε Ἑορτὴ Ἁγίου. Καθημερινὰ τελοῦνται, πέραν τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, ὅλες οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες ποὺ προβλέπονται:

 1. Ὄρθρος.
 2. Ἑσπερινός.
 3. Θεία Λειτουργία καὶ Ἁγιασμὸς κάθε 1η τοῦ μήνα.
 4. Τὸ Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου κάθε 1η Δευτέρα τοῦ μῆνα ἐνσωματωμένο στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.
 5. Ἱερὰ Παράκληση στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο κάθε Τετάρτη ἐνσωματωμένη στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.
 6. Νεκρώσιμος Κανόνας καὶ Τρισάγιο γιὰ τοὺς Κεκοιμημένους κάθε Παρασκευὴ ἐνσωματωμένος στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.
 7. Κάθε Παρασκευὴ πρωί, Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
 8. Καθημερινὰ ἀλλὰ καὶ κατόπιν συνεννοήσεως τελεῖται τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως καὶ ἀπὸ τοὺς τρεῖς Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ.

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ

 1. 7 Φεβρουαρίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ.
 2. 27 Μαΐου πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.
 3. 12 Ἰουνίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Παύλου τοῦ Κωνσταμωνίτου στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
 4. 25 Ὀκτωβρίου πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ τῆς Φιλανθρώπου καὶ Ἐλεήμονος.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 1. Ἔχει ἀνατεθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν Λειτουργικῶν ἀναγκῶν τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Περιστερᾶς Δουρούτης (Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία ὅταν πανηγυρίζει, Ἱερὰ Ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἡμέρα ἑορτῆς τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου καὶ τέλεση τοῦ Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως).
 2. Ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν Λειτουργικῶν καὶ Ποιμαντικῶν ἀναγκῶν τῶν Δικαστικῶν Φυλακῶν Σταυρακίου.
 • Θεία Λειτουργία σὲ τακτὰ διαστήματα.
 • Τὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως τακτικά.
 • Ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράσταση φυλακισμένων.
 • Ἀποφυλακίσεις σὲ ἀνθρώπους ποὺ δικάστηκαν γιὰ πλημμελήματα μὲ μικρὰ χρηματικὰ ποσά.
 • Οἰκονομικὴ βοήθεια στοὺς ἰδὶους ἢ στὶς οἰκογένειές τους.
 • Φάρμακα.
 • Χορήγηση κλινοσκεπασμάτων καὶ εἰδῶν ρουχισμοῦ.
 • Ἀγορὰ εἰδῶν ὑγιεινῆς (σαμπουάν, ἀφρόλουτρα, σαπούνια, ξυριστικά, χαρτὶ ὑγείας).
 • Τηλεκάρτες, τσιγάρα κ.λπ.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ

Στὴν Ἐνορία μας λειτουργοῦν «Ἐνοριακὲς Νεανικὲς Συνάξεις» μὲ τὴ συμμετοχὴ τριακοσίων πενήντα (370) περίπου παιδιῶν ὅλων τῶν ἡλικιῶν, ποὺ κατατάσσονται στὰ παρακάτω τμήματα:

 1. Α΄- Γ΄ Δημοτικοῦ
 2. Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικοῦ
 3. Γυμνασίου
 4. Λυκείου καὶ Φοιτητῶν

 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

Τὰ παιδιὰ ποὺ μετέχουν στὶς «Νεανικὲς Συνάξεις» πέραν ἀπὸ τὴν κατηχητικὴ διδασκαλία, ἡ ὁποία ὑλοποιεῖται κάθε Κυριακὴ ἀμέσως μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία καὶ μὲ θέμα ποὺ ἔχει ἀποφασισθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας, μποροῦν νὰ παρακολουθοῦν – συμμετέχουν δωρεὰν καὶ σὲ μία σειρὰ ἀπὸ δραστηριότητες ποὺ διοργανώνει ἡ Ἐνορία μὲ τὴ βοήθεια πολλῶν καὶ ἱκανῶν στελεχῶν, συνεργατῶν καὶ ἐθελοντῶν. Αὐτὲς εἶναι:

 1. Ἐκμάθηση Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν.
 2. Ἐκμάθηση Μουσικῶν Ὀργάνων (ἀτομικὸ μάθημα)(Εἰκ. 1) :
 3. Βιολὶ (παραδοσιακὸ καὶ κλασικό)
 4. Κιθάρα
 5. Ἀκορντεὸν
 6. Ἁρμόνιο
 7. Κλαρίνο
 8. Μπουζοῦκι
 9. Κρουστά (ντέφι, τουμπερλέκι καὶ ντράμς)
 10. Ὁμαδικὰ μαθήματα Θεωρίας τῆς Μουσικῆς καὶ σολφέζ.
 11. Τμήματα διδασκαλίας Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
 12. Τμήματα ἐκμάθησης Παραδοσιακοῦ Χοροῦ.
 13. Τμήματα ἐκμάθησης Θεατρικοῦ Παιχνιδιοῦ.
 14. Τμήματα ἐκμάθησης Σκακιοῦ.
 15. Χειροτεχνίες-κατασκευές.

Ἀναλυτικότερα, δίνεται ἡ δυνατότητα ἐκμάθησης ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν (Η/Υ) σὲ παιδιὰ καὶ ἐνήλικες τῆς Ἐνορίας μετὰ ἀπὸ κατάθεση σχετικῆς αἴτησης στὸν χῶρο τοῦ Καμπερείου Πνευματικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων (Εἰκ. 2). Οἱ μαθητές (120 παιδιὰ τῆς Ἐνορίας Περιβλέπτου σήμερα) κατατάσσονται σὲ τμήματα ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπίπεδο γνώσεών τους καὶ ἐκπαιδεύονται σὲ Η/Υ σύγχρονου λογισμικοῦ. Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐκπαίδευσης τὰ παιδιὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία ἐκμάθησης βασικῶν γνώσεων πληροφορικῆς, γλωσσῶν προγραμματισμοῦ, ρομποτικῆς καὶ δυνατότητα προετοιμασίας γιὰ συμμετοχὴ σὲ ἐξετάσεις ἀπόκτησης εὐρωπαϊκοῦ διπλώματος κατάρτισης στοὺς Η/Υ (ECDL Core, Cambridge IT Skills Standard) σὲ ὁποιοδήποτε ἐξεταστικὸ κέντρο τῆς πόλης.

 • ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΟΡΙΑΣ:

Στὸν ὑπόγειο χῶρο τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ποὺ ἔχει ἀνακαινισθεῖ πρόσφατα καὶ ἔχει διαμορφωθεῖ σὲ τέσσερις μικρὲς αἴθουσες διδασκαλίας, μία μεγάλη αἴθουσα καὶ ἕνα σαλονάκι ὑποδοχῆς, στεγάζεται τὸ Μουσικὸ Ἐργαστήρι τῆς Ἐνορίας, ἕνας χῶρος ποὺ τὰ παιδιὰ τῶν Νεανικῶν Συνάξεων ἔρχονται σὲ καθημερινὴ ἐπαφὴ μὲ τὴ μουσικὴ παιδεία. Στὸν χῶρο αὐτὸ δάσκαλοι μουσικῆς συμβεβλημένοι μὲ τὸ Μουσικὸ Ὠδεῖο Τσακάλωφ, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Ἐνορία συνεργάζεται, διδάσκουν σὲ περίπου 150 παιδιά, εὐρωπαϊκὴ καὶ παραδοσιακὴ μουσική. Συγκεκριμένα στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς συνεργασίας οἱ μαθητὲς μποροῦν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ διδαχθοῦν τὸ μουσικὸ ὄργανο τῆς ἐπιλογῆς τους, νὰ ἐγγραφοῦν, ἐφόσον τὸ ἐπιθυμοῦν, στὸ ᾠδεῖο γιὰ νὰ μποροῦν νὰ συμμετέχουν στὶς ἐξετάσεις ἐτήσιας προβίβασής τους μὲ τὴν προοπτικὴ ἀπόκτησης ἀνώτερων διπλωμάτων μουσικῆς.

Στὶς αἴθουσες ποὺ διαθέτει ἡ Ἐνορία, στὸ κτίριο τῶν γραφείων ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πραγματοποιοῦνται μαθήματα ἐκμάθησης παραδοσιακοῦ χοροῦ, θεατρικοῦ παιχνιδιοῦ καὶ αὐτοσχεδιασμοῦ. Τὰ περίπου 100 παιδιὰ ὅλων τῶν ἡλικιῶν (προσχολικῆς ἡλικίας, δημοτικοῦ, γυμνασίου, λυκείου καὶ φοιτητῶν) μαθαίνουν χορὸ καὶ προετοιμάζουν μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ μουσικοῦ ἐργαστηρίου τῆς Ἐνορίας μουσικοχορευτικὲς ἐκδηλώσεις(Εἰκ. 4,5,6) , ὅπως :

 • Τὴν τελετὴ λήξης τῶν Ἐνοριακῶν Νεανικῶν Συνάξεων, ποὺ διοργανώνει ἡ Διεύθυνση Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων (1997-2014)(Εἰκ. 7) .
 • Τὴν ἐτήσια Χριστουγεννιάτικη γιορτή(Εἰκ. 3) .
 • Τὴν ἐτήσια συναυλία τῶν μαθητῶν τοῦ Μουσικοῦ Ἐργαστηρίου(Εἰκ. 8) .
 • Τὴν ἐτήσια συμμετοχὴ στὴ συνεστίαση τῆς «Ἐνοριακῆς Μέριμνας».
 • Ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις:

α. 100 χρόνων ἀπὸ τὴ δολοφονία τοῦ παπα-Θωμᾶ Μέκαλη.

β. 90 χρόνων ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης.

γ. 100 χρόνων ἀπὸ τὴν Ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων.

δ. 300 χρόνων ἀπὸ τὴ Γέννηση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ.


Ἡ Ἐνορία διαθέτει συλλογὴ περίπου διακοσίων πενήντα παραδοσιακῶν στολῶν καὶ σύγχρονων φορεσιῶν καὶ μεγάλη συλλογὴ μουσικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ καὶ βιβλίων.

Στὸν ἴδιο χῶρο διεξάγονται καὶ τὰ μαθήματα σκακιοῦ (80 παιδιὰ σήμερα), χορωδίας καὶ χειροτεχνίας-κατασκευῶν (ὅλα τὰ παιδιὰ τῶν νεανικῶν συνάξεων). Τὰ παιδιὰ γιὰ νὰ ἀποκτήσουν παραστάσεις ἀλλὰ κυρίως βιωματικὲς ἐμπειρίες μέσα στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας συμμετέχουν σὲ προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς καὶ σὲ καλοκαιρινὲς κατασκηνώσεις, ποὺ διοργανώνονται ἀπὸ τὴν Ἐνορία ἢ ἀπὸ τὴ Διεύθυνση Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.


ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΑΠΟΡΩΝ

Ἡ Ἐνορία μας, πέρα ἀπὸ τὸ Λειτουργικό-Ἁγιαστικὸ καὶ Κατηχητικό της ἔργο, προσπαθεῖ μὲ τὴν Ποιμαντική της μέσα ἀπὸ μία σειρὰ διακριτικῶν παρεμβάσεων νὰ βρεθεῖ κοντὰ καὶ δίπλα στὸν «πλησίον» πάσχοντα συνάνθρωπο.

Ἀπὸ τὸ 1997 λειτουργοῦν στὴν Ἐνορία «ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΑΠΟΡΩΝ»(Εἰκ. 9). Μέσῳ τοῦ συσσιτίου παρέχεται καὶ διανέμεται ἕτοιμο φαγητό «συσσίτιο» καθὼς καὶ τρόφιμα γιὰ τὴν κάλυψη τῶν καθημερινῶν ἀναγκῶν σὲ 810 περίπου συνανθρώπους τῆς Ἐνορίας μας, κυρίως, ἀλλὰ καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας τῶν Ἰωαννίνων.

Ἡ δομὴ αὐτὴ στελεχώνεται ἀπὸ μία μεγάλη ὁμάδα γυναικῶν ἐθελοντριῶν μὲ τὴ συνεργασία τῶν Ἱερέων, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων, τῶν Ἐργαζομένων τοῦ Ναοῦ, τῶν Ἐνοριτῶν καὶ μὲ τὴν οἰκονομικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράσταση καὶ συνεργασία Φορέων, Ἐπιχειρηματιῶν καὶ Ἐμπόρων τῆς πόλεώς μας.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

Στὴν Ἐνορία μας τὰ τελευταῖα χρόνια ἱδρύσαμε καὶ λειτουργοῦμε στὴ θέση τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου μία παρεμφερῆ δομή, τὴν ὀνομαζόμενη «Ἐνοριακὴ Μέριμνα», ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ διακονήσει τὴν ἀρετὴ τῆς φιλανθρωπίας πρὸς τοὺς «ἔχοντας χρείαν» ἀδελφούς μας. Ἔχει ἐγγεγραμμένα μέλη τὰ ὁποῖα καταβάλλουν ἐτήσια συνδρομή, καθὼς καὶ μέλη ποὺ ἐνισχύουν τὸ ἔργο της μὲ χρηματικὲς δωρεές.


 • Ἔργο καὶ σκοπὸς τῆς Ἐνοριακῆς Μέριμνας εἶναι:

 1. Ἐνίσχυση μὲ χρηματικὰ βοηθήματα στοὺς οἰκονομικὰ ἀσθενέστερους ἀδελφούς μας.
 2. Ἐξόφληση λογαριασμῶν (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ) κ.λπ. σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ἐκπληρώσουν τὶς ὑποχρεώσεις τους.
 3. Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση σὲ ἀσθενεῖς ποὺ πρέπει νὰ μεταβοῦν γιὰ θεραπεία καὶ νοσηλεία στὸ Ἐξωτερικό.
 4. Κάλυψη τῆς φαρμακευτικῆς περίθαλψης ὅσων δὲν μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν σ’ αὐτὴ τὴν ἀνάγκη.
 5. Κάλυψη δαπανῶν διαμονῆς σὲ ἀσθενεῖς καὶ συνοδοὺς ἀσθενῶν, ποὺ κατάγονται ἀπὸ τὸν νομὸ τῶν Ἰωαννίνων ἢ ἀπὸ ἄλλον νομὸ καὶ πρέπει νὰ παραμείνουν στὴν πόλη μας γιὰ ἀρκετὲς ἡμέρες.
 6. Κάλυψη ἐξόδων σὲ παιδιὰ ἀπόρων οἰκογενειῶν ποὺ παρακολουθοῦν μαθήματα σὲ φροντιστήρια.
 7. Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση σὲ φοιτητὲς ἀπόρων οἰκογενειῶν ποὺ σπουδάζουν ἐκτὸς τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων καὶ δὲν παίρνουν ὑποτροφία ἀπὸ κάποιον ἄλλο φορέα γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν σπουδῶν τους.
 8. Ἐπισκέψεις σὲ Ἱδρύματα τῆς πόλης μας μὲ σκοπὸ τὴν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράσταση τῶν φιλοξενουμένων.
 9. Ἀποστολὴ βοήθειας καὶ ἐκτὸς τῆς Ἐνορίας ἀκόμη καὶ ἐκτὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅπως σὲ περιπτώσεις φυσικῶν καταστροφῶν καὶ ἐκτάκτων περιστάσεων (πυρκαγιές, σεισμός, πλημμύρες).
 10. Ἀγορὰ οἰκιακῶν συσκευῶν σὲ ἄπορες οἰκογένειες.
 11. Παροχὴ εἰδῶν ἔνδυσης καὶ οἰκιακῆς χρήσης (κλινοσκεπάσματα, ρουχισμός, ὑποδήματα) σὲ ἄτομα καὶ οἰκογένειες ποὺ τὰ ἔχουν ἀνάγκη.


 •  Δραστηριότητες τῆς Ἐνοριακῆς Μέριμνας

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ἐνοριακῆς Μέριμνας ἀποφασίζει, προγραμματίζει καὶ διοργανώνει διάφορες ἐκδηλώσεις-δραστηριότητες, ποὺ στοχεύουν πρωτίστως στὴν ἐνεργοποίηση τῶν μελῶν τῆς Ἐνορίας μας, ἔτσι ὥστε, ὄχι μὲ παθητικὸ τρόπο ἀλλὰ μὲ ἐνεργῆ παρουσία, νὰ πραγματώνουν τὸ νόημα τῆς Παραβολῆς τῆς Κρίσεως «ἐπείνασα καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν…». Ἔτσι, λοιπόν, διοργανώνει:

 1. Συνεστίαση σὲ κέντρο Δεξιώσεων δυὸ ἑβδομάδες πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα μὲ τὴ συμμετοχὴ περίπου 800 ἀτόμων, ποὺ προσέρχονται νὰ ἐνισχύσουν τὸ ἔργο τῆς Μέριμνας ἀγοράζοντας πρόσκληση(Εἰκ. 10,11) .
 2. Ἑορταγορὰ στὴν ἴδια ἐκδήλωση.
 3. Ἔκδοση ἡμερολογίων.
 4. Λαχειοφόρο ἀγορά.
 5. Προσκυνηματικὲς μονοήμερες ἢ πολυήμερες ἐκδρομὲς σὲ Ἑλλάδα καὶ Ἐξωτερικό(Εἰκ. 12,13) .
 6. Κάθε τελευταία Δευτέρα τοῦ μῆνα πραγματοποιεῖται συνάντηση ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐνοριακῆς Μέριμνας, καθὼς καὶ ὅσων ἄλλων ἐπιθυμοῦν, στὴν αἴθουσα τελετῶν τῆς Ἐνορίας, ὅπου οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας ἀναπτύσσουν κάποιο θέμα κατηχητικό-ποιμαντικό.

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κάθε Τετάρτη στὴ δεύτερη αἴθουσα τῆς Ἐνορίας λειτουργεῖ τμῆμα εἰκαστικῶν καὶ δημιουργικῆς ἀπασχόλησης, στὸ ὁποῖο συμμετέχουν περίπου τριάντα (30) γυναῖκες(Εἰκ. 14,15,16) . Στὸ τμῆμα αὐτὸ ὑλοποιοῦνται κατασκευὲς ποικίλων τεχνοτροπιῶν, τὶς ὁποῖες καὶ διαθέτουν στὴν Ἐνοριακὴ Μέριμνα μὲ σκοπὸ τὴν πώλησή τους καὶ τὴν ἐξεύρεση χρημάτων γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ της. Συγκεκριμένα τὰ μέλη τοῦ τμήματος κατασκευάζουν:

 1. Εἰκόνες.
 2. Κεριά.
 3. Στολίδια.
 4. Χειροποίητα διακοσμητικά.
 5. Καλάθια δώρων.
 6. Παραδοσιακὰ γλυκά.
 7. Ἑορταστικὲς κάρτες.
 8. Ἐργόχειρα.
 9. Ἡμερολόγια – ἡμεροδεῖκτες.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Η «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»

Στὴν Ἐνορία μας τὸ ἔτος 1999 ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ Τράπεζα Αἵματος μὲ τὴν ὀνομασία «Ζωοδόχος Πηγή». Κάθε ἕξι (6) μῆνες, δηλαδὴ δυὸ φορὲς τὸν χρόνο, ὀργανώνεται ἀπὸ τὴν Ἐνορία μας καὶ πραγματοποιεῖται σὲ συνεργασία μὲ τὸ τμῆμα Αἱμοδοσίας τοῦ Περιφερειακοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου «Χατζηκώστα» αἱμοληψία μὲ τὴν ἐθελοντικὴ συμμετοχὴ Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Ἡ Τράπεζα Αἵματος μέχρι αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἔχει διαχειριστεῖ μεγάλο ἀριθμὸ μονάδων αἵματος γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν συνανθρώπων μας καὶ ἔχει στὴ διάθεσή της σήμερα 226 μονάδες αἵματος. Σκοπὸς καὶ αὐτῆς τῆς δομῆς εἶναι νὰ ἐνισχύσει τὸ νόημα καὶ τὴ χρησιμότητα τῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας, ἀλλὰ καὶ τὴν κάλυψη ἀναγκῶν σὲ αἷμα ὅσων κινδυνεύουν νὰ φύγουν ἀπὸ τὴ ζωὴ ἐξαιτίας τῆς ἔλλειψης αὐτοῦ τοῦ πολύτιμου ἀγαθοῦ.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Μία τελευταία διαπίστωση σύγχρονης ἀνάγκης εἶναι αὐτὴ τῶν ἀνασφάλιστων συνανθρώπων μας, ἀλλὰ καὶ κάποιων εἰδικῶν περιπτώσεων, οἱ ὁποῖοι, ἐξαιτίας καὶ τῆς δυσχεροῦς οἰκονομικῆς τους κατάστασης, ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιμετωπίσουν διάφορα περιστασιακά, ἢ καὶ χρόνια, προβλήματα ὑγείας. Ἐξαιτίας καὶ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἀρκετοὶ συνάνθρωποί μας ἔχασαν τὴ δουλειά τους ἢ δὲν ἔχουν ἐργασία καὶ ἔμειναν ἄνεργοι, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι ἀκόμη καὶ ἀνασφάλιστοι. Αὐτὸ ἔχει ὡς συνέπεια, ὅταν βρίσκονται σὲ ἀνάγκη, νὰ μὴν ἔχουν πρόσβαση στὴν ἰατρικὴ φροντίδα. Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους, στὴν Ἐνορία μας λειτουργεῖ μία δομή-δραστηριότητα τὸ ὀνομαζόμενο «Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο», μὲ σκοπὸ νὰ συμβάλλει καὶ νὰ θεραπεύει κυριολεκτικὰ τὸν σωματικὰ ἀσθενή-πάσχοντα συνάνθρωπο.

Ἡ Ἐνορία τῆς Περιβλέπτου, ἀπευθυνόμενη στὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο τῶν Ἰωαννίνων ἀλλὰ καὶ σὲ κάποιους ἐνορῖτες, καὶ ὄχι μόνο, ἰατρούς, ἔκανε ἔκκληση γιὰ δωρεὰν περίθαλψη τῶν συνεχῶς αὐξανόμενων ἀνασφάλιστων ἀσθενῶν ἀτόμων ὅλων τῶν ἡλικιῶν στὰ ἰατρεῖα τους.

Ἔτσι, λοιπὸν, ὀργανώθηκε μία πολυϊατρικὴ δομή, μὲ τὴ συμμετοχὴ ἰατρῶν ὅλων σχεδὸν τῶν εἰδικοτήτων, ὅπως:

 1. Παθολόγων          Ὀρθοπεδικῶν
 2. Καρδιολόγων        Παιδιάτρων
 3. Οὐρολόγων        Ὀδοντιάτρων
 4. Πνευμονολόγων        Λογοθεραπευτῶν
 5. Φυματιολόγων        Μικροβιολόγων
 6. Ὀφθαλμιάτρων        Ἀκτινοδιαγνωστῶν
 7. Νεφρολόγων        Διαγνωστικοῦ κέντρου (τομογράφοι κ.λπ.)
 8. Δερματολόγων


Οἱ ἀσθενεῖς ἀπευθυνόμενοι στὴν Ἐνορία παίρνουν ἕνα σημείωμα, τὸ ὁποῖο προσκομίζουν στὴ γραμματεία τοῦ ἰατρείου καὶ -μὲ πλήρη ἐχεμύθεια, τηρώντας τὴ σειρὰ προτεραιότητας τῶν ἀσθενῶν- ἐξετάζονται ἀπὸ τὸν ἰατρὸ χωρὶς νὰ ἐπιβαρύνονται οἱ ἴδιοι οἰκονομικᾶ.

Ἡ Ἐνορία συνεργάζεται καὶ μὲ τὸ Κέντρο Πρόληψης τῶν Ἐξαρτήσεων καὶ Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας «Σχεδία» γιὰ τὴ στήριξη, βοήθεια καὶ θεραπεία τῶν ἐξαρτημένων ἀτόμων.

 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ἡ Ἐνορία προχώρησε στὴν ἔκδοση:

 1. Τῆς ὁμιλίας τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 4 Αὐγούστου 1779.
 2. Τοῦ διηγήματος τοῦ Κ. Τζάλλα «Ἡ Θυσία», ποὺ ἀφορᾶ στὴ δολοφονία τοῦ παπα-Θωμᾶ Μέκαλη στὶς 8 Ὀκτωβρίου 1912.
 3. Τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγ. Παύλου τοῦ Κωνσταμωνίτου ὑπὸ τοῦ Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
 4. Τῆς «Εὐχῆς εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τὴν ἐπονομαζομένην Περίβλεπτον, ἐν Ἰωαννίνοις ψαλλομένη ἐνώπιον τῆς αὑτῆς χαριτοβρύτου εἰκόνος πρὸς ἴασιν ψυχῶν καὶ σωμάτων», ὑπὸ τοῦ Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ τὴ βοήθεια εἰδικῶν ἐπιστημόνων καὶ σύμφωνα μὲ τὰ ἐλάχιστα ἐνδεικτικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποκαλύπτονται σταδιακά, ξεκίνησε μία προσπάθεια ἀπὸ τὴν Ἐνορία μὲ μεθοδικὰ βήματα νὰ ἐπανέλθει ὁ Ναὸς σὲ μία μορφὴ ποὺ νὰ πλησιάζει ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο στὴν ἀρχική. Γι’ αὐτὸ ὑλοποιήθηκαν στὸν κεντρικὸ Ἱερὸ Ναὸ οἱ παρακάτω ἐργασίες:

 1. Ἡ ἐξωτερικὴ ἐξυγίανση ἀπὸ ἀνερχόμενη ὑγρασία μὲ τὴν τεχνικὴ τρενάζ.
 2. Ἡ καθαίρεση τῶν πλαστικῶν, ξύλινων, καθὼς καὶ σύγχρονων πλακιδίων στὸ δάπεδο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καὶ ἡ τοποθέτηση πέτρινου παραδοσιακοῦ δαπέδου.
 3. Ὁ καθαρισμός-συντήρηση καὶ ἀποκατάσταση τῶν τοιχογραφιῶν καὶ στὶς ἕξι (6) κόγχες ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.
 4. Ὁ καθαρισμός, ἡ συντήρηση καὶ ἡ ἀποκατάσταση τοῦ ξυλόγλυπτου τέμπλου καὶ ὅλων τῶν εἰκόνων του, καθὼς καὶ ἡ κατασκευὴ ξυλόγλυπτων κορνιζῶν στὶς φορητὲς εἰκόνες προσκύνησης.
 5. Ἡ καθαίρεση τοῦ ὁπλισμένου σκυροδέματος τῶν σκαλοπατιῶν, ὅπου ἑδράζεται τὸ τέμπλο, καὶ ἡ κατασκευή τους ἀπὸ χειροποίητο μασὶφ ντόπιο μάρμαρο.
 6. Ὁ καθαρισμός, ἡ συντήρηση καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ κεντρικοῦ τρούλου (Εἰκ. 17).
 7. Ἡ καθαίρεση τοῦ ὁπλισμένου σκυροδέματος ἐσωτερικῆς σκάλας πρὸς τὸν γυναικωνίτη καὶ ἡ κατασκευὴ στὴ θέση αὐτῆς δυὸ ἐξομολογητηρίων.
 8. Ἡ κατασκευὴ ἐκκλησιαστικῶν ἐπίπλων (πολυθρόνες, ντουλάπες, τραπεζάκια καὶ ἑρμάρια Ἱεροῦ Βήματος, προσκυνητάρια, πολυθρόνες καὶ καρέκλες Ἱεροῦ Ναοῦ).
 9. Ἡ κατασκευὴ δρύινης ξυλόγλυπτης ἐξωτερικῆς πόρτας εἰσόδου.
 10. Ἡ ἐγκατάσταση συστήματος θέρμανσης καὶ ψύξης τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου (καλοριφέρ, κλιματιστικά).
 11. Ἡ ἐγκατάσταση συστήματος φύλαξης (συναγερμὸς καὶ καταγραφικό).
 12. Ἡ ἀντικατάσταση τῆς στέγης-σκεπῆς.
 13. Ἡ καθαίρεση τοῦ ὁπλισμένου σκυροδέματος τοῦ χαγιατιοῦ καὶ ἡ κατασκευή του ἀπὸ τὴν ἀρχή, ὅπως ἀποτυπωνόταν σὲ παλαιὰ φωτογραφία πρὶν τὸ 1960.
 14. Ἡ στερέωση, τὸ ἁρμολόγημα καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῆς σκεπῆς τοῦ κωδωνοστασίου.
 15. Ἡ ἐφαρμογὴ ἀμμοβολῆς καὶ καθαρισμὸς ἀπὸ πολλὰ ἐπιστρώματα ἀσβέστη στοὺς ἐξωτερικοὺς τοίχους.
 16. Ὁ καθαρισμὸς καὶ τὸ ἁρμολόγημα τῶν ἐξωτερικῶν τοίχων.


ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Στὸ Ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἔγιναν οἱ παρακάτω ἐργασίες:

 1. Ἡ ἀντικατάσταση τῆς στέγης-σκεπῆς.
 2. Ἡ καθαίρεση τοῦ σοβατίσματος καὶ ἡ ἀποκάλυψη τῆς πέτρινης τοιχοποιίας.
 3. Ἡ ἐφαρμογὴ ἀμμοβολῆς καὶ ἁρμολογήματος.
 4. Τὸ κτίσιμο ἑνὸς βοηθητικοῦ χώρου ἐξυπηρέτησης ἀναγκῶν παρεκκλησίου.
 5. Τὸ κτίσιμο ἐξ ἀρχῆς κωδωνοστασίου λόγω ἔλλειψης.
 6. Τὸ σοβάτισμα καὶ ἡ λείανση ἐσωτερικῶν τοίχων.
 7. Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ (Ἠπειρῶτες νεομάρτυρες, σὲ ἐξέλιξη).
 8. Ἡ κατασκευὴ ὅλων τῶν στασιδίων ἐξ ἀρχῆς.

ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

Στὸ Ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (Εἰκ. 18,19,20) ἔγιναν οἱ παρακάτω ἐργασίες:

 1. Ἡ ἀντικατάσταση τῆς στέγης-σκεπῆς.
 2. Ἡ καθαίρεση καὶ ἡ ἀντικατάσταση τοῦ ἐσωτερικοῦ σαθροῦ σοβατίσματος.
 3. Τὸ σοβάτισμα καὶ ἡ λείανση ἐσωτερικῶν τοίχων.
 4. Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ μὲ παραστάσεις ἀπὸ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου (σὲ ἐξέλιξη).
 5. Ἡ ἐπισκευὴ καὶ τὸ βάψιμο τοῦ τέμπλου, τοῦ Δεσποτικοῦ θρόνου, τῶν στασιδίων, τοῦ προσκυνηταρίου καὶ τοῦ ἀναλογίου.
 6. Ἡ ἀποκατάσταση τῶν παραθύρων καὶ τῆς πόρτας.
 7. Ἡ ἐπισκευὴ καὶ τὸ βάψιμο τοῦ ταβανιοῦ.
 8. Ἡ ἀνακαίνιση τοῦ ὑπόγειου χώρου καὶ ἡ διαμόρφωσή του σὲ αἴθουσες πολλαπλῶν χρήσεων.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΕΛΕΤΩΝ

Πλησίον τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ καὶ ἐντὸς τοῦ περιβόλου βρίσκονται οἱ δυὸ αἴθουσες τελετῶν, οἱ ὁποῖες ἐξυπηρετοῦν τὸ ποιμαντικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας καθὼς χρησιμοποιοῦνται γιά:

 1. Τὴν ἀπόδοση συλλυπητηρίων στοὺς συγγενεῖς ἐκλιπόντων.
 2. Τὴν ὑλοποίηση τῶν «Νεανικῶν Συνάξεων» καὶ τῶν δραστηριοτήτων αὐτῶν (κατηχητικὴ διδασκαλία, μάθημα καὶ πρόβες χορωδίας καὶ χορευτικοῦ, διδασκαλία σκακιοῦ, διεξαγωγὴ ἐξετάσεων προβίβασης τῶν μαθητῶν τοῦ μουσικοῦ ἐργαστηρίου τῆς Ἐνορίας κ.λπ.).
 3. Διανομὴ συσσιτίου γιὰ τὰ ἄτομα ποὺ ἐπιλέγουν νὰ μὴν τοὺς παρέχεται τὸ φαγητὸ στὸ σπίτι.
 4. Μηνιαία συγκέντρωση τῶν μελῶν τῆς «Ἐνοριακῆς Μέριμνας» (κατηχητικὴ διδασκαλία, ἐνημέρωση δραστηριοτήτων κ.λπ.).
 5. Ὑλοποίηση κατασκευῶν ἀπὸ τὸ τμῆμα εἰκαστικῶν καὶ δημιουργικῆς ἀπασχόλησης.
 6. Πραγματοποίηση τῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας.
 7. Ὀργάνωση ἐνημερωτικῶν ὁμιλιῶν καὶ διαφόρων ἐκδηλώσεων .
 8. Συνεστιάσεις, παράθεση τράπεζας μετὰ ἀπὸ κάθε ἀγρυπνία.

Στὰ πλαίσια τῆς ἀνακαίνισης καὶ ἀναβάθμισης αὐτῶν τῶν αἰθουσῶν πραγματοποιήθηκαν οἱ ἑξῆς ἐργασίες:

 1. Τὸ χτίσιμο τῆς δεύτερης αἴθουσας, τὸ ὑπόγειο τῆς ὁποίας χρησιμοποιεῖται ὡς ὀστεοφυλάκιο καὶ ὁ ὄροφος ὡς αἴθουσα τελετῶν.
 2. Ἡ πλήρης ἀνακαίνιση τῶν ἐσωτερικῶν χώρων μέ: ἐπισκευὴ καὶ βάψιμο ὀροφῆς, ἀντικατάσταση παραθύρων καὶ πορτῶν, βάψιμο τοίχων, τοποθέτηση ἠλεκτροακουστικοῦ συστήματος, ἐπίπλων καὶ κατάλληλου ἐξοπλισμοῦ.
 3. Ἡ τοποθέτηση τεσσάρων πινάκων ζωγραφικῆς (ἔργα τοῦ ἁγιογράφου-ζωγράφου Βλάσση Τσοτσώνη).
 4. Τὸ χτίσιμο βοηθητικῆς κουζίνας στὴ δεύτερη αἴθουσα ἐξυπηρέτησης τῶν ἐπισκεπτῶν (προετοιμασία ἐδεσμάτων κηδειῶν καὶ μνημοσύνων κ.λπ.).
 5. Ἡ τοποθέτηση κλιματιστικῶν μονάδων ψύξης καὶ θέρμανσης.
 6. Ἡ πλήρης ἀνακαίνιση καὶ ὁ ἐξοπλισμὸς τῆς κύριας κουζίνας πλησίον τῆς δεύτερης αἴθουσας γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τὴ διανομὴ καθημερινοῦ συσσιτίου.
 7. Ἡ διαρρύθμιση δυὸ γραφείων, ἐφημερίων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων.
 8. Ἡ κατασκευὴ γραφείου ἐξυπηρέτησης τῶν ἀναγκῶν τῆς «Ἐνοριακῆς Μέριμνας».
 9. Ἡ ἐγκατάσταση μονάδας συναγερμοῦ.

ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Στὴν Ἐνορία βρίσκεται, ἐπίσης, χῶρος ταφῆς κεκοιμημένων- κοιμητήριο. Οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ μέσα ἀπὸ τὴν ποιμαντική τους μέριμνα παρέχουν καθημερινὰ πνευματικὴ στήριξη σὲ συγγενεῖς πενθοῦντες εἴτε στὸν χῶρο τοῦ κοιμητηρίου εἴτε μὲ τακτικὲς ἐπισκέψεις στὰ σπίτια τους.

Ἔχει γίνει διαμόρφωση καὶ ἐπέκταση τοῦ συγκεκριμένου χώρου γιὰ τὴν αὔξηση τῆς χωρητικότητας τοῦ κοιμητηρίου, περιμετρικὴ περίφραξη καὶ δεντροφύτευση μὲ δέντρα ταχείας ἀνάπτυξης. Ἡ λειτουργία τοῦ κοιμητηρίου καὶ τοῦ ὀστεοφυλακίου ὑποστηρίζεται ἀπὸ πλήρη ἠλεκτρονικὴ μηχανογραφικὴ καταγραφὴ καὶ ἀρχειοθέτηση.

Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουν γίνει ποικίλες παρεμβάσεις διαμόρφωσης τοῦ ἐξωτερικοῦ χώρου. Συγκεκριμένα: (α) στὸν χῶρο ὅπου μίλησε στὶς 4 Αὐγούστου 1779 ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, δηλαδὴ κάτω ἀπὸ τὸν πλάτανο, κατασκευάστηκε προσκυνητάριο μὲ ψηφιδωτὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, (β) τοποθέτηση ψηφιδωτοῦ μνημείου (ἔργο Β. Τσοτσώνη) στὴ νότια ἐξωτερικὴ εἴσοδο ἀφιερωμένο στὸν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ παπα-Θωμᾶ Μέκαλη(Εἰκ. 21) , ὁ ὁποῖος σκοτώθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἐρχόμενος νὰ λειτουργήσει στὸν Ναὸ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων τὸ 1913, (γ) ἔγινε τὸ ἁρμολόγημα τῆς πέτρινης μάντρας(Εἰκ. 22) , (δ) ἡ διαμόρφωση κήπων (τοποθέτηση χλοοτάπητα, φύτεμα καλλωπιστικῶν λουλουδιῶν καὶ δέντρων), (ε) ἔγινε ἐγκατάσταση ἠλεκτροφωτισμοῦ καὶ συστημάτων πυρασφάλειας καὶ (στ) ἔγινε ἡ τοποθέτηση εἰδικῶν κάδων ἀνακύκλωσης ὑλικῶν.

Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας:
Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου Περιβλέπτου πόλεως
Ὁδὸς: Κυρίλλου Λουκάρεως
45332 – Ιωάννινα
Τηλ: 2651041617
inperivleptou@gmail.com

ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF

Πῶς θὰ μᾶς βρεῖτε: