Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΝΟΡΙΑ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ

Ἱερός Ναός Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου

Σύμφωνα μέ μαρτυρίες ἡ κεντρική Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ, ὁ Ἱερός Ναός Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου, κτίστηκε τό 1790 ἀπό μοναχούς τοῦ μοναστηριοῦ τῶν Ἀσπραγγέλων. Ἡ μονή αὐτή φρόντιζε γιά τίς ἐκκλησίες, τούς ἱερεῖς καί τούς δασκάλους τῶν πέριξ χωριῶν.

Τό παλιό χωριό (Πανοπέτσαλο) διαλύθηκε ἀπό ἀρρῶστια πανώλης. Οἱ κάτοικοι διασκορπίστηκαν στά Ζαγοροχώρια καί λιγοστοί ἀκολούθησαν τόν Ἀγά τῆς Περιοχῆς καί ἔκαναν τό νέο χωριό.

Ὁ Ἱερός Ναός εἶναι λιθόκτιστος σέ σχῆμα βασιλικῆς. Ἔχει τρία μικρά κλίτη καθώς καί γυναικωνίτη. Τό 2002 ἔγινε τό ἐνοριακό κέντρο λιθόκτιστο (δωρεᾷ Ἀθανασίου Βράνια), πού ἐξυπηρετεῖ πολλές ἀνάγκες τῶν χωριανῶν. Ἑορτάζεται στίς 8 Σεπτεμβρίου.

Ἱερός ναός Ἁγίου Νικολάου

Ὁ Ἱερός Ναός προηγεῖται χρονολογικά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου, γιατί ὑπάρχει στή θέση τοῦ παλιοῦ χωριοῦ.

Ψηλά στήν κορυφή τοῦ λόφου Τσεβενές ὑπῆρχε μικρό χωριό μέ λιθόκτιστα σπίτια βοσκῶν, τό ὁποῖο λεγόταν Πανοπέτσαλο. Ἐκεῖ οἱ κάτοικοι εἶχαν μία μικρή ἐκκλησία, τόν Ἅγιο Νικόλαο. Στήν ἴδια θέση ὑπάρχει σήμερα ὁ Ναός, ἀφοῦ ἔγιναν πολλές ἐπισκευές. Ὑποθέτουμε ὅτι ἀρχικά εἶχε κτιστεῖ τό 1730. Πέραν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπῆρχε καί κοιμητήριο τοῦ τότε χωριοῦ.

Στίς μέρες τίς δικές μας θυμόμαστε ὅτι τό 1957 κάηκε ἐντελῶς καί ξαναχτίστηκε στο ἴδιο μέρος. Τό 1960 ξανακάηκε. Τότε κατεδαφίστηκε καί ξαναχτίστηκε μέ συνδρομές τῶν κατοίκων, οἱ ὁποῖοι εὐλαβοῦνται τόν Ἅγιο.

Σήμερα εἶναι ἕνας ὑπέροχος Ἱερός Ναός, στολίδι τῆς περιοχῆς. Ἑορτάζεται στίς 6 Δεκεμβρίου, τή δεύτερη μέρα τῆς Διακαινησίμου καί στίς 20 Μαΐου. Ἐπίσης, τελεῖται λειτουργία μία μέρα κάθε μήνα.

Ἐφημέριος
Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Τσόδουλος.

 

 

Στοιχεῖα ἐπικοινωνίας:
Ἱερὸς Ναὸς Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου
45500 ΠΕΤΣΑΛΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ: 6984274819
Βρεῖτε μας στὸ χάρτη μὲ ἕνα κλίκ ἐδῶ