Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1. Σεβαστιανός (1365 – 1381)31. Ἰάκωβος (1676 – 1680) 
2. Ματθαῖος (1382 – 1385)32. Κλήμης ὁ Χίος (1680 – 1715) 
3. Γαβριήλ (1386 – 1408)33. Ἱερόθεος Ράπτης (1716 – 1735) 
4. Ἰωσήφ (1408)34. Γρηγόριος ὁ Βυζάντιος (1736 – 1767) 
5. Πρόκλος35. Γαβριήλ ἐκ Σμύρνης (εἶτα Οἰκουμενικός) (1767 – 1771) 
6. Νεόφυτος (1480 – 1487)36. Γρηγόριος το Β΄ (1771 – 1776) 
7. Νήφων (1500)37. Ἱερόθεος (1776) 
8. Νεῖλος (1513)38. Παΐσιος (1776 – 1780) 
9. Θεόληπτος (εἶτα Οἰκουμενικός) (1513)39. Μακάριος (1780 – 1799) 
10. Γρηγόριος (1513)40. Ἱερόθεος Τρεμούλας (1799 – 1810) 
11. Σωφρόνιος (1520)41. Γαβριήλ ὁ Γκάγκας (1810 – 1826) 
12. Νήφων (1526 – 1545)42. Βενέδικτος ὁ Βυζάντιος (1826 – 1830) 
13. Μακάριος (1545 – 1549)43. Ἰωακείμ ὁ ἀπό Σόφιας (1830 – 1835) 
14. Ἰωάσαφ (1549 – 1571)44. Ἰωακείμ ὁ Χίος (εἶτα Οἰκουμενικός) (1835 – 1838) 
15. Δανιήλ (1571 – 1580)45. Ἰωαννίκιος ὁ Κρῆς (1838 – 1840) 
16. Ἰωάσαφ το Β΄ (1580 – 1585)46. Ἰωακείμ το Β΄ (1840 – 1845) 
17. Ματθαῖος (εἶτα Οἰκουμενικός) (1585 – 1595)47. Ἰωαννίκιος (1845 – 1854) 
18. Νεόφυτος (1597)48. Παρθένιος (1854 – 1869) 
19. Μανασσής (1605 – 1613)49. Σωφρόνιος Χρηστίδης (1869 – 1899) 
20. Ματθαῖος (1614)50. Γρηγόριος Καλλίδης (1889 – 1902) 
21. Νεόφυτος το Β΄ (1616 – 1620)51. Σωφρόνιος Χρηστίδης το Β΄ (1902 – 1906) 
22. Θεόκλητος (1621 – 1632)52. Γεράσιμος Τανταλίδης (1906 – 1910) 
23. Ἰωαννίκιος ὁ ἀπό Ξάνθης (1632)53. Γερβάσιος Ὡρολογᾶς (1910 – 1916) 
24. Παρθένιος (εἶτα Οἰκουμενικός) (1632 – 1639)54. Σπυρίδων Βλάχος (1916 – 1922) 
25. Καλλίνικος (1639 – 1640)55. Γερμανός Καραβαγγέλης, ὁ ἀπὸ Ἀμασείας (1923 – 1924) 
26. Ἰωάσαφ (1640 – 1644)56. Σπυρίδων Βλάχος το Β΄ (εἶτα Ἀθηνῶν) (1924 – 1949) 
27. Καλλίνικος το Β΄ (1644 – 1666)57. Δημήτριος Ἐυθυμίου (1956 – 1958) 
28. Κύριλλος (1666 – 1689)58. Σεραφείμ Τίκας, ὁ ἀπὸ Ἄρτης (εἶτα Ἀθηνῶν)(1958 – 1974) 
29. Καλλίνικος το Γ΄ (1669 – 1670)59. Θεόκλητος Σετάκης (1975 – 2014) 
30. Κύριλλος το Β΄ (1670 – 1676)60. Μάξιμος Παπαγιάννης (2014 – )