Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


Α/Α


ΕΡΓΟ


ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
1«Προμήθεια προϊόντων διατροφῆς στὴν ἐνίσχυση τῶν ὑλοποιούμενων ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων προγραμμάτων σίτισης ἀστέγων καὶ ἀτόμων ποὺ διαβιοῦν σὲ συνθῆκες, οἱ ὁποῖες δὲν ἐξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινῆς σίτισης«29/06/2015
ἕως
07/07/2015
2«Προμήθεια προϊόντων διατροφῆς στὴν ἐνίσχυση τῶν ὑλοποιούμενων ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων προγραμμάτων σίτισης ἀστέγων καὶ ἀτόμων ποὺ διαβιοῦν σὲ συνθῆκες, οἱ ὁποῖες δὲν ἐξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινῆς σίτισης«28/08/2015
ἕως
04/09/2015
 
3«Προμήθεια κουφωμάτων γιά ἀγροικία ἰδιοκτησίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων»06/07/2017
ἕως
20/07/2017
4«Προμήθεια κουφωμάτων γιά τό ἱεροδιδασκαλεῖο Βελλᾶς»06/07/2017
ἕως
20/07/2017
5«Πρόσκληση Ἐκδήλωσης Ἐνδιαφέροντος»25/04/2019
ἕως
14/05/2019
6«Ἀξιολόγηση ἀποτελεσμάτων τῆς ἀπό 24/04/2019 Πρόσκλησης Ἐκδήλωσης Ἐνδιαφέροντος»14/06/2019
7«Πρόσκληση Ἐκδήλωσης Ἐνδιαφέροντος»15/10/2019
8«Πρόσκληση Ἐκδήλωσης Ἐνδιαφέροντος»21/10/2019
9«Πρόσκληση Ὑποβολῆς Προσφορᾶς»07/12/2020
10«Πρόσκληση πρός Οἰκονομικό Φορέα»12/07/2021
11«Πρόσκληση Ἐκδήλωσης Ἐνδιαφέροντος»22/12/2021
ἕως
07/01/2022