Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἀπὸ τὶς 14 ἕως τὶς 22 τοῦ μηνὸς Μαΐου στὸν ἐκθεσιακὸ χῶρο τοῦ Πανηπειρωτικοῦ Σταδίου Ἰωαννίνων λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Περιφερείας Ἠπείρου καὶ τῶν Δήμων Ἰωαννιτῶν καὶ Ζίτσης, ἡ Διεθνὴς Ἔκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2016», ποὺ στοχεύει στὴν τόνωση τῆς τοπικῆς ἀγορᾶς καὶ στὴν προβολὴ τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν προϊόντων τοῦ τόπου μας.

Στὴν Ἔκθεση αὐτὴ συμμετέχει καὶ φέτος ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων, στὸ ἐκθεσιακὸ περίπτερο τῆς ὁποίας ἐπισκέπτες ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ γνωρίσουν τὰ ποικίλα θρησκευτικά μνημεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας, τὶς κοινωνικές της δράσεις καὶ τὴν ποιμαντική της διακονία πρὸς τὸν συνάνθρωπο καὶ τὸν τόπο.

Τέλος, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τὸ ἐρχόμενο Σάββατο, 21η Μαΐου 2016, ἀπὸ τὶς 11 τὸ πρωί ἕως τὶς 2 μεσημέρι, ἡ Ιερὰ Μητρόπολη Ιωαννίνων σὲ συνεργασία μὲ τὴν Κινητὴ Μονάδα Αἱμοδοσίας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Χατζηκώστα διοργανώνει ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία στὸ ἐκθεσιακό της περίπτερο, ἐντός τοῦ Πανηπειρωτικοῦ Σταδίου. Καλούμαστε ὅλοι νὰ στηρίξουμε τὴ θεάρεστη αὐτὴ πράξη, ἔχοντες στὸ νοῦ μας ὅτι ἡ προσφορὰ αἵματος εἶναι ἔνδειξη ὑψίστης ἀγάπης, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Κυρίου μας, ποὺ προσέφερε τὸ Αἵμα Του γιὰ τὴ σωτηρία ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων