Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2015″

P1010069 αντίγραφοenhetoἌνοιξε σήμερα τὶς πύλες της στὸν ἐκθεσιακὸ χῶρο τοῦ Πανηπειρωτικοῦ Σταδίου Ἰωαννίνων ἡ Διεθνὴς Ἔκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2015» , ποὺ τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Περιφερείας Ἠπείρου καὶ τοῦ Δήμου Ἰωαννιτῶν καὶ στοχεύει στὴν τόνωση τῆς τοπικῆς ἀγορᾶς καὶ στὴν προβολὴ τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν προϊόντων τοῦ τόπου μας.

Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων παρέστησαν καὶ ἐτέλεσαν τὸν ἁγιασμό, ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου καὶ πλήθους κόσμου, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δημήτριος Ἀργυρός, Πρόεδρος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς Ἰωαννίνων, ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Λάμπρος Τσιάρας καὶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Μηττάκος.

  Στὴν Ἔκθεση αὐτὴ συμμετέχει καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων, στὸ ἐκθεσιακὸ περίπτερο τῆς ὁποίας ἐπισκέπτες ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ γνωρίσουν μὲ τὴ βοήθεια ὀπτικοακουστικῶν συστημάτων τὰ ποικίλα θρησκευτικά μνημεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας, τὶς κοινωνικές της δράσεις καὶ τὴν ποιμαντική της διακονία πρὸς τὸν συνάνθρωπο καὶ τὸν τόπο.

Κατὰ τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς Ἐκθέσεως, δηλαδὴ τὴν 24η Μαΐου 2015, ἀπὸ τὶς 10 τὸ πρωΐ μέχρι τὴ 1 τὸ μεσημέρι, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ιωαννίνων σὲ συνεργασία μὲ τὸ Δίκτυο Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν Ἠπείρου καὶ τὴν Κινητὴ Μονάδα Αἱμοδοσίας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Χατζηκώστα διοργανώνει ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία στὴν εἴσοδο τοῦ Ἐκθεσιακοῦ χώρου, σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένο χῶρο ἐντὸς τοῦ Πανηπειρωτικοῦ Σταδίου, καὶ συνιστοῦμε ἐκθύμως στὸ Ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα νὰ προσέλθει καὶ νὰ συμμετάσχει σὲ αὐτὴ τὴ θεάρεστη πράξη, ἀφοῦ ἡ προσφορὰ αἵματος εἶναι ἔνδειξη ὑψίστης ἀγάπης, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Κυρίου μας, ποὺ προσέφερε τὸ Αἵμα Του γιὰ τὴ σωτηρία ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἡ ἔκθεση θὰ παραμείνει ἀνοικτή γιὰ τοὺς ἐπισκέπτες ἕως τὴν 24 Μαΐου 2015.

Παρακάτω μπορεῖτε νὰ δεῖτε σχετικὸ φωτορεπορτάζ ἀπὸ τὰ ἐγκαίνεια τῆς Ἔκθεσης.