Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ – ΣΧΟΛΗ ΒΕΛΛΑΣ

1) Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία (Α.Ε.Α.)

2) Γενικὸ Ἐκκλησιαστικὸ Λύκειο

3) Περιφερειακὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἑστία (Π.Ε.Ε.)