Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ὑπ’ αριθ. 1β/2014

                                                                                                                                                                                                                 Ἐν Ἰωαννίνοις, τῇ 8ῃ Σεπτεμβρίου 2015

Σεβαστοὶ Πατέρες,

Πειθόμενοι στὸ ρῆμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «βόσκε τὰ πρόβατά μου» καὶ στὰ πλαίσια τῆς μέριμνας τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν Κληρικῶν της, ἐντάσσουμε στὸ πρόγραμμα τῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων τακτικὲς ἡμερίδες, στὶς ὁποῖες ἡ παρουσία ὅλων εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ὑποχρεωτική.

Ἡ Εἰσαγωγικὴ ἡμερίδα σὲ θέματα ποιμαντικῆς καὶ λειτουργικῆς μερίμνης θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014 στην Νῆσο της λίμνης τῶν Ἰωαννίνων και μὲ θέμα «Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ Ἱερὰ Μυστήρια στὴν Ποιμαντικὴ μέριμνα καὶ εὐθύνη τῶν κληρικῶν». Τὸ πρωί καὶ ὥρα 07.00΄ θὰ τελεσθοῦν Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Φιλανθρωπηνῶν τῆς Νήσου καὶ θὰ ἀκολουθήσει ἡ ἡμερίδα στὸ Συνεδριακό Κέντρο (παλιὰ Ἱερατική Σχολή) τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς Νήσου.

Ἡ ἑπομένη ἡμερίδα θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 στὴν πόλη τῶν Ἰωαννίνων καὶ μὲ θέμα «Προγραμματισμὸς λειτουργικῆς καὶ μυστηριακῆς ζωῆς στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων». Τὸ πρωὶ καὶ ὥρα 07.00΄ θὰ τελεσθοῦν Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερό Προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου (Πλατεία Πάργης) καὶ θὰ ἀκολουθήσει ἡ ἡμερίδα στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Καμπερείου Πνευματικοῦ Ἱδρύματος (Παπαδοπούλου 11, 2ος ὄροφος).

Εὐχόμεθα ὁ Κύριος ὅλων, νὰ μᾶς σκεπάζει μὲ το ἔλεός Του καὶ νὰ μᾶς ἀναδείξει ἄξιους καὶ ἰκανοὺς Λειτουργοὺς καὶ Ποιμένες τῶν προβάτων Του.

Ο     Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
†Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ