*Φωτογραφίες: Γιά τήν Ι.Μ.Ι., Ἐνορία Περιβλέπτου & Γεώργιος Ζαρκάδης.