Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Εἶναι ἄγνωστος ὁ τόπος καταγωγῆς τοῦ  Ὁσίου Σάββα. Ἀσκήτεψε στήν ἱερά μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Νήσου τῶν Ἰωαννίνων περί τά μέσα τοῦ 15ου αἰῶνος μ.Χ. καί ὑπῆρξε πνευματικός καθοδηγητής τῶν  Ὁσίων Νεκταρίου καί Θεοφάνους τῶν  Ἀψαράδων († 17 Μαΐου). Ἦταν γόνος ἀρχοντικῆς οἰκογένειας καί ἀπό μικρή ἡλικία ἀγάπησε τήν πτωχεία τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἔζησε μέχρι τήν τελευταία του πνοή ὡς ἕνας ταπεινός καί πτωχός ἐρημίτης. Ποτέ δέν εἶδαν τόν Ὅσιο νά θυμώσει, νά κατακρίνει καί νά μνησικακεῖ, ἐνῷ ἡ καρδιά του πλημμύριζε ἀπό ταπείνωση, γιά τήν ὁποία ὁ ἴδιος ἔλεγε· «Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι πέτρα στερεά καί ἄρρηκτη ἐπί τῆς ὁποίας οἰκοδομεῖται πνευματική ζωή».

Ὁ ἀσκητικός του βίος ἦταν πολύ αὐστηρός. Κάθε βράδυ προσευχόταν μέχρι τό πρωί.  Ἡ τροφή του ἦταν ἐλάχιστη καί λιτή. Κρέας, ψάρι καί τυρί δέν δέχθηκε ποτέ στό τραπέζι του, ἐνῷ ποτέ δέν ἔριξε στό φαγητό του σταγόνα ἀπό λάδι.

Ὁ Ὅσιος Σάββας κοιμήθηκε ἐν εἰρήνῃ στίς 9  Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1505. Ὅταν παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Κύριο, ἄρρητη εὐωδία ἀνέβλυσε ἀπό τό τίμιο σκήνωμά του.  Ὁ Ὅσιος ἐνταφιάσθηκε στή μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Νήσου τῶν Ἰωαννίνων. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 3 Φεβρουαρίου, γιατὶ ἡ ἐπέτειος τῆς κοιμήσεώς του συμπίπτει πολλὲς φορὲς μέσα στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Στή μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ῥουσάνου Μετεώρων φυλάσσεται μέ εὐλάβεια ἱερό λείψανο τοῦ  Ὁσίου.