Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

                                  ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                        ὑπ’ ἀριθ. 8/2015

                                                                                                                                                                                                                              Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 25ῃ Ἰουνίου 2015

Πρὸς
τοὺς Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἕδρες τους

                                                                                                                Θέμα: «Ὑποδοχὴ ἱεροῦ λειψάνου»

     Ἀδελφοί,

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση «ἐν Κυρίῳ» πληροφοροῦμε ὅλους σας περὶ τοῦ ἐξόχου πνευματικοῦ γεγονότος, ποὺ θὰ λάβει χώρα κατὰ τὶς προσεχεῖς ἡμέρες στὴν Τοπική μας Ἐκκλησία, τῆς ὑποδοχῆς δηλαδὴ τμήματος ἐκ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς Ὁσίας Θεοδώρας, βασιλίσσης καὶ πολιούχου τῆς Ἄρτης, καὶ τῆς ἐναπόθεσής του στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Ἀρχιμανδρείου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος, ἀποδεχθεὶς ἀσμένως τὴν ἀδελφικὴ παράκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Μαξίμου, παραχωρεῖ ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς ἁγίας Θεοδώρας, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ μένει ἐσαεὶ στὴν πόλη μας ὡς θησαύρισμα πνευματικόν, διὰ να τὸ προσκυνοῦμε καὶ νὰ ἀντλοῦμε ἀπὸ τὴν ὁσία βασίλισσα εὐλογία, δύναμη καὶ χάρη, στὴν τεθλιμμένη ὁδὸ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς ποὺ πορευόμαστε.

Σᾶς καλοῦμε ὅλους νὰ μετάσχετε στὴ χαρὰ τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί, ὅλοι μαζί, νὰ δοξάσουμε τὸν Θεό, νὰ τιμήσουμε τὴν ἁγία Θεοδώρα, ἀλλὰ καὶ νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἄρτης γιὰ τὴ μεγάλη αὐτὴ πνευματικὴ δωρεά, τὸ χαριτόβρυτο λείψανο, ποὺ θὰ κομίσει αὐτοπροσώπως, μετὰ τῆς συνοδείας του, στὴν πόλη μας.

Ἡ ὑποδοχὴ θὰ γίνει τὸ Σάββατο, 4 Ἰουλίου 2015, ὥρα 8 τὸ βράδυ στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀρχιμανδρείου. Θὰ ἀκολουθήσει Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μὲ ἀρτοκλασία. Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, 5 Ἰουλίου, ὥρα 7 ὁ Ὄρθρος καί, ἐν συνεχείᾳ, Ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία.

                                                                                                                  Ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος
                                                                                                                  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

                                                                                                                                 Πρωτοπρεσβύτερος
                                                                                                                                 Λάμπρος Χ. Τσιάρας