Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος γεννήθηκε στά Ἰωάννινα τό ἔτος 1800 καί ὀνομαζόταν Ἀθανάσιος. Ἀπό μικρή ἡλικία ἔμεινε ὀρφανός καί σέ ἡλικία ἐννέα ἐτῶν μετέβη στίς Κυδωνίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου σπούδασε στήν ὀνομαστή σχολή τῆς πόλεως ἔχοντας ὡς σχολάρχη τόν περίφημο διδάσκαλο ἱερομόναχο Γρηγόριο Σαράφη. Κατά τά τελευταῖα ἔτη τῆς φοιτήσεώς του συνδέθηκε μέ τόν πνευματικό Γέροντα Δανιήλ ἀπό τή Ζαγορά τοῦ Πηλίου, ἕναν ἀπό τούς ὀνομαστούς πνευματικούς της ἐποχῆς ἐκείνης καί ἔγινε ὑποτακτικός του.

Τό ἔτος 1815 ὁ Ἅγιος ἀναχώρησε γιά τό Ἅγιο Ὅρος μέ τόν Γέροντα Δανιήλ καί ἐκεῖ ἐκάρη μοναχός. Ἀργότερα, χειροτονήθηκε Διάκονος παρά τίς ἀντιδράσεις του, καθώς δέν θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ἄξιο καί μετά ἀπό ἑξαετῆ παραμονή στό Ἅγιο Ὅρος ἦλθε καί πάλι μέ τόν Γέροντά του στή μονή Πεντέλης στήν Ἀθήνα. Ὅμως καί ἀπό ἐδῶ ἀναγκάστηκαν νά φύγουν, γιατί ἄρχισε ἡ ἐπανάσταση κατά τῶν Τούρκων. Στή συνέχεια μετέβησαν στίς Κυκλάδες, ὅπου ὁ Ὅσιος χειροτονήθηκε τό 1817 Πρεσβύτερος.
Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ἔδρασε κυρίως στήν Πάρο καί τή Φολέγανδρο, ὅπου δίδαξε ἀπό τό 1829 μέχρι τό 1840.

Μετά τήν κοίμηση τοῦ Γέροντά του, Δανιήλ, ὁ Ὅσιος ἀσκήτεψε στή μονή Λογγοβάρδας τῆς Πάρου. Κοιμόταν καί ἔτρωγε ἐλάχιστα καί συνεχῶς ἀγρυπνοῦσε, προσευχόμενος γιά τά πνευματικά του τέκνα καί τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Βασική του τροφή ἦταν ἡ ἀνάγνωση τῶν θείων Γραφῶν καί τῶν συγγραμμάτων τῶν Ἁγίων Πατέρων. Γι’ αὐτό καί ὁ Ὅσιος θεωροῦσε τή μικρή του βιβλιοθήκη ὡς κῆπο τερπνότατο καί ὡραιότατο μέ ἀγλαόκαρπα δένδρα, πλήρη ἀπό εὔχυμους καρπούς.

Ὁ Ὅσιος ἀγαποῦσε τούς πάντες χωρίς διακρίσεις. Περισσότερο, ὅμως, ἀγαποῦσε τούς ἀσθενεῖς, τούς ὁποίους διακονοῦσε μέ μεγάλη προθυμία.

Ὅταν τό 1861, κοιμήθηκε ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς, εὐσεβής ἱερομόναχος Ἠλίας, οἱ πατέρες ἐξέλεξαν ἡγούμενο καί προϊστάμενό τους τόν Ὅσιο Ἀρσένιο, ὁ ὁποῖος τούς ποίμανε με θεοφιλῆ καί θεάρεστο τρόπο. Λίγα χρόνια ἀργότερα παραιτήθηκε, γιά νά ἀσχοληθεῖ ἀπερίσπαστα μέ τό ἔργο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως.

Ὁ Ὅσιος κοιμήθηκε ἐν εἰρήνη στίς 31 Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 1877. Ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ ἔγινε τό ἔτος 1938 καί ἑορτάζεται στίς 10 Αὐγούστου. Τά ἱερά λείψανά του φυλάσσονται μέ εὐλάβεια στή Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πάρου.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος ἅ’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς Ἠπείρου τήν δόξαν καί τῆς Πάρου τό καύχημα,
τῆς Μονῆς τοῦ Δάσους προστάτην σέ τιμῶμεν Ἀρσένιε,
ὡς ἄγγελος γάρ ὤφθης ἐπί γῆς ἀσκήσει οὐρανίων ἀρετῶν,
διά τοῦτο ἐδοξάσθης παρά Θεοῦ θαυμάτων Πάτερ χάρισι.
Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ θαυμαστώσαντι,
δόξα τῷ δωρησαμένῳ σέ ἡμῖν Πρέσβυν ἀκοίμητον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Κων/νος  Δεσπότης , ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, εκδ. Παρακαταθήκη (Β΄ ἔκδοση), Θεσσαλονίκη 2009.
  2. Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ», Ἐκδοθέν προνοίᾳ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κυροῦ Σεραφείμ, ἐν Ἀθήναις (1968).